Med en historia som sträcker sig bak till 1921 besitter Valadares en enorm erfarenhet. All produktion sker in-house; från slipning av råmaterialet till applicering av emaljen. Detta gör det möjligt att styra hela processen från början till slut för att undvika kvalitetsproblem från tredje part. En annan intressant fakta är att Valadares faktiskt har det äldsta laboratoriet i Portugal med en rik historia av innovation.

Utöver den stora produktkatalogen finns en välvilja till skräddarsydda produkter vid större kvantiteter. I fabriken appliceras emaljen för hand vilket gör den tjockare och tåligare samt keramiken vitare. Varje produkt som lämnar fabriken kontrolleras individuellt, medan de flesta tillverkare gör sin kvalitetskontroll genom stickprov. Således kan Valadares med gott samvete tilldela alla keramiska produkter 20 års garanti på emaljen.

 

GRESANIT ™

I jakten på invecklade och större former har FFC (Fine FireClay) blivit allt vanligare för handfat, trots att detta råmaterial är mindre ädelt i jämförelse med vitroporslin som vanligtvis används för toaletter. Av just denna anledning har Valadares utvecklat ett eget råmaterial, GRESANIT ™ – en kombination av stengods (GRÉS) och vitroporslin (porcelana SANITária), som möjliggör invecklade och större former samtidigt som den höga standarden hos vitroporslinet behålls.

Kataloger