Sedan 1977 har Artinox varit aktiva inom belysningsbranschen. Från att ha varit fokuserade på belysning för hemmiljö har fokus skiftat till kontraktsmarknaden och hotell i synnerhet. Genom utveckling och produktion av belysningslösningar som kännetecknas av kvalitet, innovation och tillförlitlighet har Artinox blivit en aktör att räkna med. Att projektunika armaturer kan produceras är också en bidragande faktor. Givetvis funktionstestas alla armaturer som går från fabriken.

 

Kataloger