Blandare och duschset kanske är den viktigaste hörnstenen i badrummet då de hjälper till att förse oss med vatten och att reglera flödet av detsamma. Valet av produkt faller många gånger på utseende, men också på funktion, tillförlitlighet, kvalitet och standard. Genom vår leverantör kan vi vara tryggt förvissade om att vi får alla delar.

För W7 är vatten ingen lek varför de har rigorösa tester som noggrant kontrollerar kvalitet och funktion i såväl komponenter som färdigmonterade armaturer. Dessutom har de vana av att leverera över hela världen – bland annat till Skandinavien vilket gör dem väl förtrogna med rådande krav och normer.